Tørdamp rengøring

Salicath leverer tørdamp anlæg til rengøring på mejerier, i levnedsmiddelindustrien og på bryggerier.

Green Technology: Ingen brug af kemikalier, vandbesparende og miljøvenlig

Minimalt vandforbrug - 90 % reduktion i forhold til højtryk og er miljøvenlig

Ingen brug af kemikalier – desinficerer overflader og er økonomisk rentabel

Tørdamp til rengøring af: 
Maskiner og udstyr, transportbånd, kar, tanke, rør, pakninger, tappelinjer, riste, gulve, afløb, filtre osv.

Tørdamp fjerner:
Bl.a. sukker, fedt, olie, smøremidler, skorpedannelser, størknede væsker, honning, lim (i forbindelse med emballering), mv.

Tørdamp fjerner i samme arbejdsgang: Bakterier, organismer, svampe, sporer. Forhindrer krydskontaminering.

Tørdamp anvendes på:
Rustfrit stål, metal, glas, kunststoffer, gummi, træ, lakerede og pulverlakerede overflader, PVC, fliser, fuger, beton, natursten osv.

Rengøring og desinfektion i én arbejdsgang – også under igangværende produktion.

Metaloverflader bliver perfekt rengjort med mættet damp.
Hver eneste hjørne, bukning, fordybning eller sprække bliver grundigt rengjort og desinficeret. Kun ved rengøring med damp opnås dette miljøvenlige og vandbesparende resultat.

Klik her for at se Menikini's anlæg til rengøring.